Posted by : Syarif Hidayat Wednesday, 9 March 2011

Assalamualaikum Wr. Wb.
Bismilah hirohman nirohim
Puji syukur urang sanggakeun ka alloh SWT, margi ku barokah sareng karunia anjeuna, urang tiasa kumpul dina ieu dinten mieling Hari Jadi Garut ka 199 taun 2011. Dina mieling hari jadi garut ayeuna bakal di ayakeun perlombaan anu temana nyaeta ngamumule budaya sunda.
Ngenaan budaya sunda, budaya sunda teh perlu di tingkatkeun deui kalestariannana, lantaran loba pangaruh budaya luar atawa budaya barat anu asup ka budaya urang. Pangaruh tina globalisasi ieu bisa ngalunturkeun kapedulian urang kana kabudayaan urang sorangan nyaeta budaya sunda atawa budaya urang sorangan anu asli ti nusantara. Tong dugi budaya urang di klaim ku nagara batur.
Nagara urang teh benghar ku alamna jeung budaya. Kulantaran kitu urang kudu bisa ngajaga kalestarian alamna jeung budayana. Pangaruh tina globalisasi teh te wae alus, tapi aya sisi negatifna. Sisi negatif na nyaeta ngapangaruhan urang tina ngaran teknologi saparti TV. Pola hirup urang ayeuna mah kapangaruhan ku budaya barat, mulai tina dahar urang apal nu ngarana KFC. Urang teu nanaon apal, tapi tong dugi hilap ka budaya urang sorangan.
Globalisasi teu ngapangaruhan sosial atawa ekonomi wae, misalna di bidang hiburan urang bisa nonton tv anu muara na ti negara-negara maju sapeti Amerika, Jepang jeung loba deui tontonan anu ngapangruhan urang ti negara luar. Eta salah sahijina urang kapangaruhan ku budaya barat.
Tujuan dina perlombaan ieu nyaeta ningkatkeun kapedulian urang kana kalestarian budaya sunda tapi teu budaya sunda wungkul anu kudu ku urang di lestarikeun tapi budaya nagara urang sorangan.
Perlombaan ieu bakal di bagi 2 bidang nyaeta bidang kasenian sareng bidang bahasa. Tina bidang kasenian salah sahiji na nyaeta seni tari daerah sunda, sareng di bidang bahasa nyaeta maca biantara, maca puisi sareng ngadamel karangan carita pondok. Ieu perlombaan bakal dilaksanakeun dinten sabtu enjing ti tabuh 7 enjing-enjing dugi ka tabuh 2 siang. Kanggo peserta nyaeta perwakilan tiap kelas.
Sakitu wae ti simkuring moga moga aya manfaatna.
Wabillahitaufikwalhidayah
Wasslamualaikum Wr. Wb

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Welcome to My Blog

Popular Post

Followers

- Copyright © Mr Cepit -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Mr Cepit -